Rượu Gin Christie’s Gin

Spirits
700ml / Từ 43% đến 46%

LIÊN HỆ

CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Xuất xứ: Gin Scotland
  • Loại rượu: Gin
  • Thương hiệu: Glen Catrine