Về Scotch Whisky
01.11.2021

Royal Brackla Single Malt Whisky – Highland

Royal Brackla là nhà máy chưng cất đầu tiên duy nhất trong số ba nhà máy chưng cất (các nhà máy khác là Lochnagar và Glenury) đạt danh hiệu ‘Hoàng gia’, nhận được Giấy chứng nhận Hoàng gia đầu tiên của ngành vào năm 1835 từ Vua William IV.

Việc đóng chai độc lập của Royal Brackla tương đối đều đặn, với Gordon & Macphail và Douglas Laing đôi khi phát hành những dòng chai đặc biệt. Theo đó những thùng của Royal Brackla được trưởng thành ở nơi khác. Một chai chính thức 10 năm tuổi được phát hành vào năm 2004 và đã có một số nhà máy đóng chai độc lập trong suốt những năm qua. Phong cách của Royal Brackla được Michael Jackson mô tả là ‘Hương thơm mới mẻ, đôi khi có kết thúc khô và nóng.

  • Royal Brackla 12yo
  • Royal Brackla 16yo
  • Royal Brackla 20yo