Rượu Gin Monkey 47 Sloe – 500ml

Spirits
500ml / Trên 46%

1.650.000 VND

Monkey 47 Schwarzwald Sloe GIn Mang đậm chất Bollenhut hơn Bowler và Turban, rượu gin sloe được làm thủ công và không lọc một cách tuyệt vời này độc đáo về độ phức tạp trong khi làm nổi bật truyền thống tuyệt vời của Anh và bản địa của Rừng Đen

CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Xuất xứ: Gin Đức
  • Loại rượu: Gin