Rượu Gin Oxley London Dry Gin

Spirits
750ml / Trên 46%

1.180.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Xuất xứ: Gin Anh Quốc
  • Loại rượu: Gin