Rượu Vang Carmen Winemaker’s Cabernet Sauvignon Blend

Vang đỏ
750ml / 14.00%

1.382.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM