Rượu Vang Cenit 2011-Caliterra Blended

Vang đỏ
750ml / 14.00%

1.304.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM