Rượu Vang St Hallett Eden Valley Riesling

Vang trắng
750ml / 11.00%

559.300 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM