Balvenie 30 Yo Thirty

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

29.500.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM