Caol Ila 25 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

11.560.000 VND

Caol Ila 25, được giới thiệu vào năm 2010, sau các phiên bản thùng mạnh vào năm 2004 và 2005, đây là Caol Ila 25yo đóng chai chính thức đầu tiên được đóng chai ở mức 43%. và đây là một bổ sung rất đáng hoan nghênh cho phạm vi chính thức của nhà chưng cất Caol ila, với một khẩu vị phong phú, nhẹ nhàng và phenol than.
Caol ila 25, được giới thiệu vào năm 2010, sau các phiên bản thùng mạnh vào năm 2004 và 2005, đây là Caol Ila 25yo đóng chai chính thức đầu tiên được đóng chai ở mức 43%. và đây là một bổ sung rất đáng hoan nghênh cho phạm vi chính thức của nhà chưng cất Caol ila, với một khẩu vị phong phú, nhẹ nhàng và phenol than.

CHI TIẾT SẢN PHẨM