Glen Grant The Major’s Reserve

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

930.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM