Rượu Vang Carmen Gran Rerve Cabnernet Sauvignon

Vang đỏ
750ml / 13.50%

539.750 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM