Arran 21 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

6.350.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM