Arran Sauternes cask finish

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.580.000 VND

Arran Sauternes là một trong những sản phẩm đi đầu trong thử nghiệm gỗ khác tồn tại rất sớm trong lịch sử chưng cất. Nhưng từ đó phát triển một cách mạnh mẽ để trở thành một biểu tượng cốt lõi.

CHI TIẾT SẢN PHẨM