Bowmore 21 YO Aston Martin Limited F21

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

LIÊN HỆ

CHI TIẾT SẢN PHẨM