Bowmore 21 YO

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

3.350.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM