GlenAllachie 12 YO

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.350.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM