GlenAllachie 21 YO

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

10.500.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM