Glengoyne 18 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

3.500.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM