Dalmore 12 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

1.350.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM