Dalmore king Alexander III 1263

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

5.350.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM