Dalmore Cigar Malt

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

2.650.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM