Dalmore 18 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

3.200.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM