Glendronach 15 YO Revival

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

2.850.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM