Highland Park Twisted Tattoo 16 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

3.450.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM