Highland Park Viking Honour 12 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

1.650.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM