Old Pulteney 12 YO – New Packaging

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

1.250.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM