Balblair Vintage 1990

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Trên 46%

7.350.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM