Balblair Vintage 1999

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

LIÊN HỆ

CHI TIẾT SẢN PHẨM