Glenfiddich 19 YO Vàng

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

3.750.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM