Glenfiddich SELECTED CASK – 1L

Single Malt Scotch Whisky
1000ml / Lên đến 43%

1.250.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM