Glenfiddich Vintage Cask (Vàng)

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

3.850.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM