Glenfiddich Vintage Cask (Xanh)

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

2.950.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM