Glenmorangie Nectar d’Or 12 yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

1.550.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM