Glenmorangie Signet

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

3.800.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM