Glenmorangie Original 10 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

850.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM