Hazelbum 13 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

LIÊN HỆ

Một dòng không khói từ nhà máy Springbank nổi tiếng được trưởng thành độc quyền trong thùng Oloroso Sherry. Được chưng cất vào tháng 10 năm 2003 và đóng cha vào tháng 3 năm 2017, khoảng 12000 chai được sản xuất.

CHI TIẾT SẢN PHẨM