Kilkerran 12yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.100.000 VND

Sau 12 năm, sản phẩm đầu tiên đến từ Mitchell của nhà Glengyle đã được ra mắt sau khi re-opened vào năm 2004 sau khi đóng cửa từ năm 1925. Rượu đến từ Kilkerran mang xu hướng khói nhẹ, không lọc và màu tự nhiên từ thùng gỗ bourbon

CHI TIẾT SẢN PHẨM