Hazelburn 10 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.300.000 VND

Hazelburn là 1 trong 3 phong cách whisky sản xuất ở Springbank, với 3 lần chưng cất không dùng muội than, trong khi những dòng Springbank trải qua 2.5 lần chưng cất và có chút muội than nhe, và dòng Longgrow qua 2 lần chưng cất và dùng nhiều muội than.

CHI TIẾT SẢN PHẨM