BenRiach 12 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.322.500 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM