BenRiach 20 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

2.472.500 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM