BenRiach 16 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.782.500 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM