Glenfiddich 12 YO – 1L

Single Malt Scotch Whisky
1000ml / Lên đến 43%

LIÊN HỆ

CHI TIẾT SẢN PHẨM