Glenfiddich 18 YO

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

1.450.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM