Glenfiddich Winter Storm

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

5.850.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM