Hộp Quà Singleton 18 Yo F21

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

2.650.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM