Singleton 12 Yo Dufftown Luscious Nectar

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

850.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM