Singleton 15 Dufftown Fruity Decadence

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.250.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM