Singleton 12 Yo F22 – Hộp quà tết 2022

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.230.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM