Singleton 18 Yo Dufftown

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.830.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM