Singleton 12 Yo Glen Ord

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Lên đến 43%

1.150.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM